آشنایی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامهرمز

نویسنده : علیرضا   اخلاقی مسئول امور اداری مرکز رامهرمز

نگاهي كوتاه به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور :

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سال 1359 به موجب مصوبه شماره 6082 مورخ 25/4/1359 شوراي عالي انقلاب از ادغام : اداره كل آموزش فني و حرفه اي ـ مراكز تعليمات حرفه اي صندوق كارآموزي  و واحدهاي مطالعات نيروي انساني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي و قسمتي از كانونهاي كارآموزي سازمان بهزيستي كشور بوجود آمده است كه در تاريخ 11/11/1360 بخش مطالعات نيروي انساني و اشتغال از آن منتزع گرديده است 0

 

وظايف سازمان :

وظايف اين سازمان در ارتباط با ماده 3 قانون كار آموزي و مواد 107 تا 118 قانون كار جمهوري اسلامي ايران عبارتست از بالابردن دانش فني و حرفه اي كارگران و كارجويان از طريق :

_ مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كارجويان غير ماهر

_ مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصص هاي موردي براي بازآموزي

ارتقا مهارت و تعليم تخصص هاي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه ماهر و ماهر و مربيان آموزش فني و حرفه اي

_ مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي

_ مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري ارگانهاي ذيربط

علاوه بر وظايف مذكور مسئوليت هاي ديگري نيز در ارتباط با قوانين نظام صنغي ـ بيمه بيكاري ـ صنعت ساختمان و تبصره هاي برنامه هاي توسعه و ماده واحده هاي و 000 بر عهده سازمان گذاشته شده است 0

 

تربيت نيروي انساني كارآمد براي عمران و آبادي و پيشرفت صنعتي و ارتقاء سطح دانش علمي و فني نيروي كار كشور از جمله فعاليتهاي اساسي است كه بخش عظيمي از آن در برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي گنجانيده شده است 0

برخي از اين فعاليتها عبارتند از :

 1 ـ آموزش در مراكز ثابت در رشته هاي فني و خدمات

2 ـ آموزش ضمن كار و ارتقا مهارت كارگران شاغل در صنايع و اصناف

3 ـ آموزش در پادگانها و مراكز نظامي و زندانها

4 ـ اعزام تيمهاي سيار به نقاط مختلف جهت آموزش فنون

5 ـ آموزش خودياري فني در رشته هاي مختلف جهت كمك به اقتصاد خانواده ها

6 ـ برگزاري آزمون جهت تعيين مهارت اصناف مختلف

7 ـ برگزاري آزمون و تعيين ميزان مهارت كارآموزان مراكز و آموزشگاههاي آزاد و متقاضيان آزاد

8 ـ برگزاري آزمون مربيبگري و مديريت آموزشي و صدور كارتهاي مربوطه

9 ـ صدور گواهينامه براي قبول شدگان در آزمونهاي مهارت فني و حرفه اي

10 ـ برگزاري كلاسهاي ارتقا مهارت ويژه آموزشگاههاي آزاد خصوصي و دولتي

11 ـ اجراي مسابقات مهارت فني ( المپياد ) در رشته هاي مختلف جهت تشويق و ترغيب جوانان به فراگيري آموزشهاي فني و حرفه اي

ادامه معرفي فعاليتهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي است كه مسئوليت آموزش هاي فني و حرفه اي كوتاه مدت را بر عهده دارد 0 در زمينه آموزش افراد علاقمند و متقاضيان بازار كار و آموزش ارتقا مهارت شاغلين در رشته هاي مختلف نيز فعاليت مي نمايد 0

ماده 196 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در خصوص آموزش كشاورزي به سازمان آموزش فني و حرفه اي اين امكان را مي دهد تا با بهره گيري از مربيان متخصص و امكانات موجود در راه رسيدن به اين مهم گام بردارد 0

كشاورزي در كشور ما در حال گذر از سيستم سنتي به مدرن است 0 اما فقدان تجربه و تخصص كشاورزان اين حركت را با كندي مواجه نموده است 0 نبود امكانات و عدم بهره گيري مناسب از تجارب و تخصص در جامعه كشاورزان ، كشاورزي در كشور را كاملاً به دست طبيعت سپرده است 0سازمان آموزش فني و حرفه اي بر آن است تا با بهره گيري از تجارب علمي مربيان متخصص ،اين علم را در طول دوره هاي آموزشي در اختيار كشاورزان و علاقمندان به علوم كشاورزي قرار دهد0 تا در راه توسعه و پيشرفت كشور عزيزمان گامي موثر بر دارد 0

سازمان آموزش فني و حرفه اي همزمان با برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با بسيج و سازماندهي كليه نيروها و به كارگيري امكانات موجود فعاليت گسترده اي را جهت گسترش كمي و ارتقا كيفي آموزشهاي فني و حرفه اي و به منظور جذب و آموزش بيكاران و  جوانان فاقد مهارت ، و جوياي كار ،ارتقا مهارت كارگران شاغل ، تأمين نيروي ماهر و متخصص مورد نياز طرحها و پروژه هاي عمراني و صنايع كشور شروع نموده است و اين حركت با تلاشي وقفه ناپذير و عزمي راسخ ادامه خواهد داشت و با اين اعتقاد كه اين آموزشها علاوه بر كاهش بيكاريهاي آشكار و پنهان موجبات رشد و شكوفايي اقتصاد كشور را نيز فراهم مي نمايد

سهم ارزش افزوده بخشهاي مختلف در توليد ناخالص ملي را افزايش مي دهد و امكان ايجاد رفاه براي اقشار محروم جامعه را فراهم مي سازد 0رشد روزافزون جمعيت و افزايش متقاضيان كار فاقد مهارت و نيز روند فزاينده شهرنشيني با نرخ 4/4 % در سال از يك طرف و نياز صنايع كشور به نيروي انسلني ماهر و متخصص و لزوم ايجاد شغل از سوي ديگر ايجاب مي نمايد تا سازمان نسبت به تدوين و اجراي طرحهاي توسعه مراكز و جلب مشاركت بيشتر بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امر ايجاد مراكز كارآموزي همت گماشته و حركتهاي خود را با برنامه هاي بلند مدت و كلان اقتصادي دولت هماهنگ نمايد 0

 مشخصات شهرستان رامهرمز :

شهرستان رامهرمز در حدود 5510 كيلومتر مربع مساحت دارد0 فاصله رامهرمز تا مركز استـان ( اهواز ) 95 كيلومتر و تا پايتخت ( تهران ) 1008 كيلومتر مي باشد 0

رودخانه جراحي از طرف مشرق رامهرمز مي گذرد و قسمت عمده اي از اراضي آن به وسيله شاخه هاي متعدد آن آبياري مي شود 0

وجه تسميه و سوابق تاريخي رامهرمز :

رامهرمز نام شهري است از بناهاي هرمز شاه كه در حوالي شوشتر آن را تخفيف داده و رامز گويند 0

ابريق در آنجا بسيار خوب مي ساختند و در قديم  نيز آن را سمنگان مي گفتند0

ياقوت حموي درباره رامهرمز گفته است رامهرمز معني كلمه  رام پارسي يعني مقصود و هرمز نام يكي از پادشاهان و خسروان ساساني بوده و اين كلمه مركب از دو كلمه مقصود هرمز است 0

آثار تاريخي رامهرمز :

1 ـ طاق نصرت ساساني : يك بناي محقر كه گويا اصل ساساني يا اوائل اسلام داشته و بارها تعمير شده و در مدخل شهر رامهرمز قرار دارد 0

2 ـ گور هرمز ساساني : در كنار يكي از خيابانهاي اصلي شهر رامهرمز كنوني و در باغي كه به راه شور شهرت دارد واقع است 0 در چند قدمي اين محل گور امامزاده بي بي سيني زيارتگاه مردم است 0

3 ـ بارگاه سيد حسين زاهدان : در آبادي و اراضي دهيور نزديك رامهرمز واقع است 0

4 ـ تل برمي يا تل برمك : در جنوب شهر رامهرمز نزديك به آبادي كيمه قرار دارد 0

5 ـ قلعه دا و دختر : در شمال رامهرمز در دامنه كوهي قرار دارد 0

ساير بناهاي تاريخي رامهرمز عبارتند از : بقعه خواجه خضر ـ آثار پل قديمي ـ بقعه علمدار ـ تل سوده ـ قلعه يزگرد يا تاشاري و 000

 

 

آشنايي با موقعيت  استقرار

 

مركز آموزش فني و حرفه اي شماره هشت برادران شهرستان رامهرمز:

 

استان خوزستان _ شهرستان رامهرمز _ ميدان خليج فارس _ بلوار قدس _ كيلومتر ٥جاده رامهرمز به اهواز _ خيابان مهارت (فني و حرفه اي )

تلفن هاي تماس : 2221462 _ 2221461 _0691

فاكس : 2224310 _ 0691

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید