شرح وظایف واحدهای اداری . آموزشی مرکز

 

فهرست مطالب

عنوان

شماره صفحه

مقدمه

1

نگاهی کوتاه به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1و2

آشنایی با موقعیت جغرافیایی شهرستان رامهرمز در استان خوزستان

3

مشخصات شهرستان رامهرمز بانضمام معرفی آثار تاریخی

4

آشنایی با موقعیت جغرافیایی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره هشت برادران رامهرمز بانضمام شمای کلی نقشه مرکز

4و5

مشخصات کلی زمین و زیر بنای مرکز

5

مشخصات و ظرفیت آموزشی کارگاههای آموزشی مرکز

6

شرح وظائف واحد نگهبانی مرکز

7

راهنمای واحدهای امور اداری مرکز

8

راهنمای واحدهای کارگاههای آموزشی و خدماتی مرکز

9

شرح و ظا یف واحد پذیرش مرکز

10

مراحل پذیرش و ثبت نام مقرری بگیران بیمه بیکاری

11

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و شرح وظائف واحد آموزش مرکز

12

واحد کارآفرینی ( تسهیلات زوبازده )

13

شرح وظایف واحد آزمون مرکز

14

برنامه زمان بندی آزمونهای ادواری حوزه 2 مراجعات هفتگی به واحد آزمون مرکز

15

شرح وظایف واحد امور اداری مرکز ( دبیرخانه )

16

شرح وظایف واحد کارپردازی مرکز

17

نمودار مراحل مختلف اجرایی صدور موافقتنامه تأسیس آموزشگاه آزاد

18

شرایط متقاضیان تأسیس آموزشگاه آزاد

19

نمودار مراحل مختلف درخواست کارت مربیگری و مدیریت آموزش آموزشگاههای آزاد

20

شرایط لازم جهت صدور کارت مربیگری آموزشگا ههای آزاد

21

شرایط لازم جهت صدور کارت مدیریت آموزشی آموزشگا ههای آزاد

22

مدارک مورد نیا ز جهت تقاضای تأسیس ، مربیگری و مدیریت آموزشی آموزشگا ههای آزاد

23

فرم ارائه پیشنها دات و انتقا دات

24

نمونه فرم نظر سنجی از اربا ب رجوع  جهت آشنایی مراجعین

25

 

 

بنام خد ا

 (( مقد مه ))

دانشهای فنی مورد نیاز یک کشور اسلامی را فرا بگیرید  امام خمینی ( رحمةا000 علیه)

آموزش فنی و حرفه ای  باید توسعه یابد 0 مقام معظم رهبری

مراجعه کنند ه محترم :

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) و ضمن عرض سلام و خوشآمد گویی و خیر مقدم ، این مرکز افتخار دارد در سالی که از سوی مقـام معظم رهبری (مد ظله العالی) بنام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده است ، در انجام امور محوله در خدمت شما عزیزان باشد 0لذا بدین منظور کتابچة موجود جهت آشنایی بیشتر ، تسریع و سهولت در کار شمـــــــا ، در اختیارتان قرار گرفته است 0 خواهشمند است در انتهای کار و هنگام خروج از این مرکز به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات دهی ، نقطه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مفید و سازندة خود را فرمهای مربوطه قید و تحویل نمائید 0 با تشکر

واحد طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رامهرمز

نگاهی کوتاه به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور :

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1359 به موجب مصوبه شماره 6082 مورخ 25/4/1359 شورای عالی انقلاب از ادغام : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ـ مراکز تعلیمات حرفه ای صندوق کارآموزی  و واحدهای مطالعات نیروی انسانی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی و قسمتی از کانونهای کارآموزی سازمان بهزیستی کشور بوجود آمده است که در تاریخ 11/11/1360 بخش مطالعات نیروی انسانی و اشتغال از آن منتزع گردیده است 0

 

وظایف سازمان :

وظایف این سازمان در ارتباط با ماده 3 قانون کار آموزی و مواد 107 تا 118 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عبارتست از بالابردن دانش فنی و حرفه ای کارگران و کارجویان از طریق :

       ×مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر

       ×مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی

       ×ارتقا مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر و ماهر و مربیان آموزش فنی و حرفه ای

       ×مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی

       ×مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری ارگانهای ذیربط

علاوه بر وظایف مذکور مسئولیت های دیگری نیز در ارتباط با قوانین نظام صنغی ـ بیمه بیکاری ـ صنعت ساختمان و تبصره های برنامه های توسعه و ماده واحده های و 000 بر عهده سازمان گذاشته شده است 0

 

تربیت نیروی انسانی کارآمد برای عمران و آبادی و پیشرفت صنعتی و ارتقاء سطح دانش علمی و فنی نیروی کار کشور از جمله فعالیتهای اساسی است که بخش عظیمی از آن در برنامه های آموزش فنی و حرفه ای گنجانیده شده است 0

برخی از این فعالیتها عبارتند از :

 1 ـ آموزش در مراکز ثابت در رشته های فنی و خدمات

2 ـ آموزش ضمن کار و ارتقا مهارت کارگران شاغل در صنایع و اصناف

3 ـ آموزش در پادگانها و مراکز نظامی و زندانها

4 ـ اعزام تیمهای سیار به نقاط مختلف جهت آموزش فنون

5 ـ آموزش خودیاری فنی در رشته های مختلف جهت کمک به اقتصاد خانواده ها

6 ـ برگزاری آزمون جهت تعیین مهارت اصناف مختلف

7 ـ برگزاری آزمون و تعیین میزان مهارت کارآموزان مراکز و آموزشگاههای آزاد و متقاضیان آزاد

8 ـ برگزاری آزمون مربیبگری و مدیریت آموزشی و صدور کارتهای مربوطه

9 ـ صدور گواهینامه برای قبول شدگان در آزمونهای مهارت فنی و حرفه ای

10 ـ برگزاری کلاسهای ارتقا مهارت ویژه آموزشگاههای آزاد خصوصی و دولتی

11 ـ اجرای مسابقات مهارت فنی ( المپیاد ) در رشته های مختلف جهت تشویق و ترغیب جوانان به فراگیری آموزشهای فنی و حرفه ای

ادامه معرفی فعالیتهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است که مسئولیت آموزش های فنی و حرفه ای کوتاه مدت را بر عهده دارد 0 در زمینه آموزش افراد علاقمند و متقاضیان بازار کار و آموزش ارتقا مهارت شاغلین در رشته های مختلف نیز فعالیت می نماید 0

ماده 196 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در خصوص آموزش کشاورزی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای این امکان را می دهد تا با بهره گیری از مربیان متخصص و امکانات موجود در راه رسیدن به این مهم گام بردارد 0

کشاورزی در کشور ما در حال گذر از سیستم سنتی به مدرن است 0 اما فقدان تجربه و تخصص کشاورزان این حرکت را با کندی مواجه نموده است 0 نبود امکانات و عدم بهره گیری مناسب از تجارب و تخصص در جامعه کشاورزان ، کشاورزی در کشور را کاملاً به دست طبیعت سپرده است 0سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر آن است تا با بهره گیری از تجارب علمی مربیان متخصص ،این علم را در طول دوره های آموزشی در اختیار کشاورزان و علاقمندان به علوم کشاورزی قرار دهد0 تا در راه توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان گامی موثر بر دارد 0

سازمان آموزش فنی و حرفه ای همزمان با برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بسیج و سازماندهی کلیه نیروها و به کارگیری امکانات موجود فعالیت گسترده ای را جهت گسترش کمی و ارتقا کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای و به منظور جذب و آموزش بیکاران و  جوانان فاقد مهارت ، و جویای کار ،ارتقا مهارت کارگران شاغل ، تأمین نیروی ماهر و متخصص مورد نیاز طرحها و پروژه های عمرانی و صنایع کشور شروع نموده است و این حرکت با تلاشی وقفه ناپذیر و عزمی راسخ ادامه خواهد داشت و با این اعتقاد که این آموزشها علاوه بر کاهش بیکاریهای آشکار و پنهان موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را نیز فراهم می نماید 0

سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف در تولید ناخالص ملی را افزایش می دهد و امکان ایجاد رفاه برای اقشار محروم جامعه را فراهم می سازد 0رشد روزافزون جمعیت و افزایش متقاضیان کار فاقد مهارت و نیز روند فزاینده شهرنشینی با نرخ 4/4 % در سال از یک طرف و نیاز صنایع کشور به نیروی انسلنی ماهر و متخصص و لزوم ایجاد شغل از سوی دیگر ایجاب می نماید تا سازمان نسبت به تدوین و اجرای طرحهای توسعه مراکز و جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی به سرمایه گذاری در امر ایجاد مراکز کارآموزی همت گماشته و حرکتهای خود را با برنامه های بلند مدت و کلان اقتصادی دولت هماهنگ نماید 0

  مشخصات شهرستان رامهرمز :

شهرستان رامهرمز در حدود 5510 کیلومتر مربع مساحت دارد0 فاصله رامهرمز تا مرکز استـان ( اهواز ) 95 کیلومتر و تا پایتخت ( تهران ) 1008 کیلومتر می باشد 0

رودخانه جراحی از طرف مشرق رامهرمز می گذرد و قسمت عمده ای از اراضی آن به وسیله شاخه های متعدد آن آبیاری می شود 0

وجه تسمیه و سوابق تاریخی رامهرمز :

رامهرمز نام شهری است از بناهای هرمز شاه که در حوالی شوشتر آن را تخفیف داده و رامز گویند 0

ابریق در آنجا بسیار خوب می ساختند و در قدیم  نیز آن را سمنگان می گفتند0

یاقوت حموی درباره رامهرمز گفته است رامهرمز معنی کلمه  رام پارسی یعنی مقصود و هرمز نام یکی از پادشاهان و خسروان ساسانی بوده و این کلمه مرکب از دو کلمه مقصود هرمز است 0

آثار تاریخی رامهرمز :

1 ـ طاق نصرت ساسانی : یک بنای محقر که گویا اصل ساسانی یا اوائل اسلام داشته و بارها تعمیر شده و در مدخل شهر رامهرمز قرار دارد 0

2 ـ گور هرمز ساسانی : در کنار یکی از خیابانهای اصلی شهر رامهرمز کنونی و در باغی که به راه شور شهرت دارد واقع است 0 در چند قدمی این محل گور امامزاده بی بی سینی زیارتگاه مردم است 0

3 ـ بارگاه سید حسین زاهدان : در آبادی و اراضی دهیور نزدیک رامهرمز واقع است 0

4 ـ تل برمی یا تل برمک : در جنوب شهر رامهرمز نزدیک به آبادی کیمه قرار دارد 0

5 ـ قلعه دا و دختر : در شمال رامهرمز در دامنه کوهی قرار دارد 0

سایر بناهای تاریخی رامهرمز عبارتند از : بقعه خواجه خضر ـ آثار پل قدیمی ـ بقعه علمدار ـ تل سوده ـ قلعه یزگرد یا تاشاری و 000

 

 

آشنایی با موقعیت محل استقرار

 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره هشت برادران شهرستان رامهرمز:

 

استان خوزستان _ شهرستان رامهرمز _ میدان خلیج فارس _ بلوار قدس _ کیلومتر 8جاده رامهرمز به اهواز _ خیابان فنی و حرفه ای

تلفن تماس 2224310_2221462 _ 2221461 _0691

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 
شرح وظایف واحد نگهبانی

 

1 _ کنترل ساعات ورود و خروج کارکنان ، کارآموزان ، ارباب رجوع و حفظ انتظامات و جلوگیری تاز تجمع افراد غیر مجاز و راهنمایی مراجعین به واحدهای مختلف مرکز

 

2 _کنترل ورود و خروج وسائط نقلیه و نقل و انتقال و جابجایی اموال ، اثاثیه و تجهیزات و لوازم اداری و آموزشی طبق دستور صادره از مقام مافوق

 

3 _ کنترل کلیة دربهای موجود در ساختمانها و اطمینان از بسته بودن آنها در ساعات غیر اداری و حفاظت و نگهبانی از کلیة مناطق و حریمهای تحت پوشش

 

4 _ گزارش چگونگی وضعیت زمان نگهبانی و شرح وقایعه و اتفاقات احتمالی پیش آمده در مدت نگهبانی به مقام مافوق جهت رفع یا مقابله با آن

 

5 _ رعایت کلیة مقررات انضباطی بر اساس تعلیمات فرگرفته شده

 

6 _ تنظیم گزارش ورود و خروج وسائط نقلیه ، کارکنان ، کارآموزان و ارباب رجوع و سایر کالاها و تجهیزات در فرمهای مربوطه

 

7 _ انجام سایر امور محوله مربوطه که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد

 

تسهیلات زودبازده

 

1 _ افراد دارای گواهینامة مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای پس از مراجعه و توجیه در خصوص وامهای بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده

2 _ معرفی افراد فاقد جواز کسب برای دریافت جواز کسب از طریق مجمع امور صنفی مشترک

3 _ پس از انجام امور مربوط به جواز کسب ، دریافت جوابیة مجمع امور صنفی مشترک یا جواز کسب از متقاضی و درج در پرونده ، تحویل فرمهای طرح توجیهی برای تکمیل

4 _ تشکیل پرونده و تحویل مدارک مورد نیاز توسط متقاضی و دو نفر نیروی کارگر تحت پوشش معرفی نموده از جمله کپی گواهینامه های مهارتی ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت ، کپی جواز کسب یا جوابیة مجمع امور صنفی مشترک ، کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل ،فرمهای تکمیل شدة طرح توجیهی

5 _ تنظیم و تکمیل فرمهای رایانه ای مربوط به معرفی متقاضیان استفاده از تسهیلات زودبازده و ارسال به واحد کارآفرینی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و ثبت در سایت وزارت کار ، مدارک به کارگروه اشتغال استان برای بررسی و تصویب مبلغ وام درخواستی ارسال می شود

6 _ پس از مشخص شدن مبلغ وام تصویبی به یکی از شعبات سرپرستی بانکهای عامل استان فرد متقاضی معرفی تا نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده و ارائه مدارک لازم اقدام نماید و کد اعتباری مربوطه را دریافت می دارد

7 _ پس از انجام مرحلة فوق پروندة فرد متقاضی به یکی از شعب بانک عامل شهرستان ارجاع شده تا مراحل بعدی کار با هماهنگی و زیر نظر بانک مزبور نظیر افتتاح حساب ، تحویل مدارک ، معرفینامه های لازم ، معرفی ضامنین ، اجاره نامه ، جواز کسب ، واریز سهم آورده و 0000 انجام بپذیرد 0

 

((لازم به توضیح است در مرحلة پایانی دریافت تسهیلات ارائة جواز کسب حتماً الزامی می باشد و طرح مربوطه نیز بایستی توجیه اقتصادی و نقش کارآفرین و اشتغال زایی داشته باشد و افرادی بیکار دیگری را هم مشغول به کار نماید ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید