احتمال راه اندازی مرکز آموزش جامع علمی کاربردی فنی و حرفه ای شهرستان رامهرمز

 

باسمه تعالی

سال 1390 سال جهاد اقتصادی

راه اندازی مرکز آموزش جامع علمی کاربردی فنی و حرفه ای شهرستان رامهرمز از بهمن ماه سال 1390

 

در روز یک شنبه تاریخ 19/04/1390 جناب آقای جاوی از کارشناس مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به همراه جناب آقای سیدصالحی کارشناس آموزش اداره کل از فضاهای اداری ، آموزشی و امکانات و تجهیزات مربوط به منظور راه اندازی مرکز آموزش جامع علمی کاربردی فنی و حرفه ای شهرستان رامهرمز واحد بازدید نمودند و به صورت ضمنی رضایت خود را از امکانات و تجهیزات موجود ابراز نمودند . در ادامه هم رئیس مرکز رامهرمز اعلام نمود که از بهمن ماه سال جاری آمادگی جذب و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و در سه رشته ی جوشکاری ، برق قدرت گرایش توزیع و تعمیرات اتومکانیک را  دارا می باشیم . پس از پایان این بازدید نیز کارشناسان از امکانات و تجهیزات این مرکز ضمن نشست مشترک پیرامون مسایل اداری ، آموزشی و مالی و نحوه ی جذب نیروی انسانی ، دانشجو ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز دیگر و سایر موارد ضروری به بحث و تبادل نظر پرداختند .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید